language
11. september 2010
duri3-242082dfcc0581ab166fbe553b9aeaba.jpg matej3-8612574102d5606d772a8f581dbf8053.jpg

MATEJ CHLEBIŠ A JURAJ KRÁL DO FRAMEHOUSE

Nový team vo Framehouse

V Septembri 2010 sa u nás rozrástol počet teamov. Potreba vytvoriť nový team bola tak naliehavá, že sme prijali dvoch nových a skúsených artistov zo štúdia 727. Matej Chlebiš nastúpil ako 3D artist a Juraj Král ako Online-ista. Aklimatizovali sa veľmi rýchlo - prácou. Vrhli sa na svoje prvé spoty - Orange 5 InternetovDivas.