language

Motion design

pre reklamu, tv identity a programy a ostatné média

MOTION DESIGN je odvetvie animovaného grafického dizajnu využívaného ako v reklamách, tak aj v rôznych iných "video formátoch". Príkladom sú televízne zvučky, jingle či 3D animácie packshotov a logá komerčných značiek. Približne dvadsať percent vysielacieho času televízií je súčasťou motion dizajnu, hoci stále je to považované za neviditeľné umenie, keďže mnohí diváci o tejto časti programmingu ani nevedia. Naša skúsenosť a úspechy s motion dizajnom nás aj vďaka oceneniam PROMAX BDA pozicionujú medzi najlepších.

PREPRODUCTION

CREATIVE IDEAS AND STORYBOARDS
2D AND 3D ANIMATICS
PRESENTATION CREATION

OFFLINE

DIGITAL OFFLINE VIDEO EDITING
2D AND 3D DESIGN
TIMING AND DRAFT MOTION ANIMATING
PRE ONLINE COMPOSITING
AUTHORING AND TRANSPORTING OFFLINE

ONLINE

2D ANIMATING
3D MODELING&ANIMATING
3D STYLING, SHADERING, LIGHTING, RENDERING
PAINTING
FINAL COMPOSITING

MASTERING

MOTION DESIGN FINALIZING
GRADING
RESIZE TO 2K, HD, HDV, PAL, WEB&OTHER MEDIA

EXPORTING

EXPORT TO VIZ ART, INSCRIBER EXPORTING SEQEUENCE
SEQUENCE EXPORTING (ALL FORMAT)
RECORDING TO DIGI BETACAM, BETACAM SP, HDV, DV, VIDEO
BLU-RAY AUTHORING
DVD AUTHORING
CONVERTING TO MEDIA CODEC (FOR MAC&PC)