Manažment

Skúsenosti z reklamy a médií ich predurčujú správne vnímať vaše projekty a požiadavky. Návrh ideálneho workflow, klient servis a celkový job management zabezpečia tak, aby ste dosiahli kvalitatívne nároky vaších prijektov.